Tekstgrootte - +

Vergoeding

De vergoeding voor een verblijf in een zorghotel kan veelal worden opgedeeld in ‘verblijf’ en ‘zorg’.

a)    Vergoeding voor het verblijf in een zorghotel

Zorgverzekeraar
Verschillende zorgverzekeraars vergoeden het verblijf in een zorghotel. De hoogte van de vergoeding varieert per zorgverzekeraar en is afhankelijk van uw polis. Voor meer informatie, zie zorgverzekeraars.

b)    Vergoeding voor de zorg in een zorghotel

Geïndiceerde zorg
Indien u thuis beschikt over een zorgindicatie dan neemt een zorghotel contact op met uw huidige zorgaanbieder zodat uw zorg tijdelijk wordt overgenomen. De geleverde zorg wordt gedeclareerd bij het zorgkantoor als er sprake is van AWBZ-zorg en bij de gemeente als het om Wmo-zorg gaat. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) bepaalt of u in aanmerking komt voor zorg via de AWBZ. De kosten die eerder via de AWBZ werden vergoed vallen vanaf 2015 onder de WLZ (Wet Langdurige Ziektekosten).

Wanneer u na een verblijf in het ziekenhuis nog zorg nodig heeft, dan kunt u deze zorg ook in een zorghotel krijgen. Een zorghotel kan hiervoor een indicatie regelen bij uw zorgverzekeraar.

Geriatrische revalidatiezorg
Wanneer u bent aangewezen op geriatrische revalidatiezorg GRZ (kortdurende, multidisciplinaire, op herstel gerichte zorg voor kwetsbare patiënten na een ziekenhuisopname) wordt er gewerkt met diagnosebehandelcombinaties (DBC’s). In dit geval valt de zorg onder de ZorgverzekeringsWet en is uw zorgverzekeraar verantwoordelijk voor de vergoeding van de geleverde zorg.

Meer informatie over bovengenoemde instanties vindt u via onze links.

Er verandert veel in de zorg. Zorghotels helpen u graag bij het berekenen van uw vergoeding voor een verblijf in een zorghotel.