Toon menu

Privacyverklaring Zorghotels Nederland

Uw privacy tijdens uw bezoek aan Zorghotels.nl

Dit is de privacyverklaring van Zorghotels Nederland (Zorghotels.nl). In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe we daarmee omgaan. We leggen uit voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Ook leest u in deze verklaring over uw rechten met betrekking tot uw gegevens. De privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. 

Zorghotels.nl is een informatieve website over zorghotels in Nederland. Belangrijkste uitgangspunt is een stijlvolle en overzichtelijke weergave van de zorghotels in Nederland, waarbij u als bezoeker alle benodigde informatie binnen handbereik hebt.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op verzoek van een website kan worden opgeslagen op uw computer, telefoon of tablet. Cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om instellingen op te slaan die het gebruiksgemak vergroten, bezochte pagina's te registreren en een website te verbeteren.

Verschillende soorten cookies

Tijdens uw bezoek aan Zorghotels.nl kunnen er drie soorten cookies worden geplaatst:

1. Functionele cookies

Functionele cookies zijn essentieel voor een goede en gebruiksvriendelijke werking van de website. Met functionele cookies kan bijvoorbeeld worden herkend of u toestemming hebt gegeven voor aanvullende cookies. Ook gebruiken we cookies om formulieren en onze redactiesystemen tegen misbruik te beschermen.

2. Analytische cookies

Het bijhouden van anonieme statistieken over het gebruik van Zorghotels.nl helpt ons de website te blijven verbeteren. Analytische cookies stellen ons onder meer in staat unieke bezoekers te onderscheiden en bezochte pagina's te registreren. Analytische cookies bevatten geen persoonsgegevens en de geregistreerde informatie wordt geanonimiseerd verwerkt. Voor het meten van het gebruik van de website maken we gebruik van Google Analytics. Zie voor meer informatie het kopje "Google Analytics" op deze pagina. Analytische cookies worden niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

3. Marketing cookies

Bij een bezoek aan Zorghotels.nl wordt toestemming gevraagd voor het plaatsen van aanvullende marketing cookies. De cookies worden ingezet om advertenties op maat te kunnen tonen en het gebruik ervan te kunnen meten. Het tonen van advertenties gebeurt in samenwerking met Google AdSense. De advertenties worden enkel getoond wanneer er toestemming is gegeven voor het plaatsen van aanvullende marketing cookies. Meer informatie vindt u verderop onder 'Google Adsense'. 

Het plaatsen van deze aanvullende marketingcookies draagt bij aan het in standhouden van de website Zorghotels.nl. 

Verwerking van gegevens

In het kader van de AVG informeren we u hoe we bij Zorghotels.nl omgaan met persoonsgegevens en waarom.

Doel en grondslag voor de verwerking van gegevens

Aan Zorghotels.nl verstrekte persoonsgegevens worden alleen verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan zelf aan ons verstrekt. Voor zover gegevens die worden verwerkt bij een regulier bezoek aan de website kunnen worden aangemerkt als persoonsgegevens gebeurt dit overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving en wat er op de website staat beschreven ten aanzien van cookies en aanverwante technieken.

De website bevat formulieren waarmee persoonsgegevens (zoals naam en e-mailadres) kunnen worden gedeeld. Deze gegevens worden alleen verwerkt voor de afhandeling en communicatie rond de betreffende reactie of aanvraag. Wanneer u dit invult geeft u toestemming deze informatie te verwerken om deze te kunnen delen met het betreffende zorghotel. De gegevens worden gedeeld in een beveiligde omgeving en maximaal een halfjaar bewaard. Na dit half jaar worden de gegevens geanonimiseerd.

Verwerking van bijzondere/gevoelige persoonsgegevens

Zorghotels.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Daarom raden we ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er zonder hun toestemming gegevens over kinderen worden verzameld. Indien wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, laat dit dan aan ons weten, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Google Analytics

Voor het bijhouden van anonieme statistieken over het gebruik van de website werkt Zorghotels.nl samen met Google Analytics. De statistieken die deze dienst bijhoudt omvatten aantal bezoekers, bezochte pagina's, verkeersbronnen en andere essentiële informatie die ons helpt de website voor onze bezoekers te verbeteren. Voor deze dienst is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De dienst is zodanig ingesteld dat deze voldoet aan de geldende privacyregelgeving, zonder dat toestemming vooraf van de bezoeker nodig is.

De gegevens worden geanonimiseerd verwerkt en zijn niet te herleiden tot individuele personen of gebruikers. Informatie die wordt ingevuld in (contact)formulieren wordt niet verwerkt of opgeslagen in Analytics. De door Google Analytics gebruikte cookies zijn 'first party cookies' welke eigendom blijven van Zorghotels.nl. Analytische cookies en verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden, noch gedeeld met derden of gebruikt voor andere Google-diensten. IP-adressen worden gemaskeerd verwerkt zodat deze niet herleidbaar zijn.

Heeft u liever niet dat websites Google Analytics gebruiken om uw bezoek mee te laten tellen in hun anonieme statistieken, download dan de door Google aangeboden opt-out plugin.

Google Adsense

Voor het tonen van advertenties werkt Zorghotels.nl samen met Google AdSense. De advertenties worden enkel getoond wanneer er toestemming is gegeven voor het plaatsen van aanvullende marketing cookies. Google verwerkt persoonsgegevens voor het personaliseren van advertenties en cookies voor gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertenties. 

Wilt u meer informatie over de manier waarop Google gegevens gebruikt van sites en apps die gebruik maken van Google-services, bekijk deze uitleg

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Gegevens die verstrekt zijn om deze te kunnen publiceren op de website (zoals een recensie of aanbeveling) worden in beginsel voor onbepaalde tijd bewaard en gepubliceerd. Indien de eigenaar van de gegevens dit niet langer op prijs stelt behoudt Zorghotels.nl zich het recht voor de betreffende informatie geanonimiseerd te blijven bewaren en doorgeven.

Voor aangemaakte accounts geldt dat gegevens als naam, e-mailadres en wachtwoord worden gebruikt om bezoekers te kunnen identificeren. Deze gegevens worden bewaard zo lang het account bestaat.

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, wanneer wij daartoe wettelijk zijn verplicht of daarvoor expliciet toestemming hebben gekregen van de eigenaar van de gegevens. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken.

Rechten

De eigenaar van verzamelde persoonsgegevens heeft het recht om deze gegevens in te zien, te verbeteren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft de eigenaar het recht om de verleende toestemming voor verwerking in te trekken.

Beveiliging van persoonsgegevens

Zorghotels.nl neemt de bescherming van persoonsgegevens en de beveiliging van de website serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u een vermoeden dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Zorghotels.nl is als eigenaar van deze website verwerkingsverantwoordelijke.

Vragen over Zorghotels.nl?

Meer over de doelstellingen en werking van Zorghotels.nl vindt u op de pagina over Zorghotels.nl